นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

ส่วนจัดการต้นน้ำ

ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานกฎหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มงานเลขานุการผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ปฏิบัติการ ICT

ศูนยภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระบบตรวจข้อมูลน้ำฝนตามจุดวัดน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

สำนักหอพรรณไม้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานศาลปกครอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้

สลิปเงินเดือน กรมอุทยานฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16


เอกสาร ข้อมูล และแผน


ข่าวประชาสัมพันธ์

Blog Image

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

8 สค. 2561; 11.04 น.

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.19 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม ...

Read more
Blog Image

โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์

7 สค. 2561; 12.13 น.

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ณ หน่วยพิทักษ์ป่าปางตึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ...

Read more
Blog Image

กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าไตร และผ้าอาบน้ำฝน

26 กค. 2561; 14.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.09 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าไตร และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่ ...

Read more
Blog Image

โครงการประชารัฐร่วมใจ จิตอาสาขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง

29 มิย. 2561; 20.30 น.

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจ จิตอาสาขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญ ...

Read more
Blog Image

การอบรมเทคนิคระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

6 มิย. 2561; 14.21 น.

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา09.00 -12.00 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดฝึกอบรม เทคนิคระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบเทคนิค และขั้นตอนในการใช้เครื่องดับเพลิง เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยยามฉุกเฉินเบื้องต้น การนี้ นายสมห ...

Read more
Blog Image

โครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

4 มิย. 2561; 09.49 น.

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน และนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้ ...

Read more
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดินวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๒ พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๓ พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคงวีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตเชิญชมรายการ "กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น" 

โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา)

กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ตอน ปลูกสำนึกข้าราชการไทยไม่โกง 
ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ - ๒๒.๕๕ น.

พบเห็น สัตว์ป่าพลัดหลง สัตว์ป่าบาดเจ็บ แจ้งสายด่วน กรมอุทยานฯ โทร. 1362ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า

โทร. 0-5622-1140 ต่อ 601 หรือ 08-4926-2248, 08-0974-6777

สภาพดิน ฟ้า น้ำ อากาศ